Gibeon
Dodane przez gural100 dnia Październik 18 2012 13:55:49

Gibeon
Meteoryt zdobiący nie tylko każdą kolekcję ale i wykorzystywany przez najlepszych jubilerów i zegarmistrzów.Oktaedryt, Typ IVA, Współrzędne dla zainteresowanych - 25° 30'S, 18° 0'E. Namibia

Waga: 9,5g. Wymiary - 36x21x3mm TKW: oficjalnie - 26 T;- Niewielka płytka z pięknie uwidocznionymi figurami Widmanstättena na dwóch ściankach i dwóch krawędziach.- Okaz został zakupiony od przypadkowego meteoryciarza z Allegro o nicku

boss9219

Meteoryt Gibeon został odkryty w południowo zachodniej Afryce w 1838 roku przez kapitana JE Aleksandra. Czas przybycia meteorytu na tereny dzisiejszej Namibii nie jest jednak znany. Przyjęto, że olbrzymi deszcz żelaznych kamieni spadł około 30.000 lat temu.

Metal z meteorytu wykorzystywany był przez ludzi z Namibii do wytwarzania narzędzi i broni na długo przed odkryciem przez kapitana Aleksandra.

Uważa się, że bolid o rozmiarach około 4mx4mx3m, po wejściu w atmosferę pod kątem od 10 ° do 20 ° przeleciał wzdłuż północno-zachodniej części nieba, rozpadł się i rozprzestrzenił na obszarze około 230 kilometrów kwadratowych.

W czasach kapitana (później gen.) Sir JE Aleksandra odnaleziono od100 do150 okazów meteorytu. Kilka z tych okazów trafiło do Londynu gdzie były analizowane przez słynnego astronoma Sir Johna Herschela i zidentyfikowane jako pochodzące spoza Ziemi.

W latach 1911 - 1913 niemiecki geolog przewiózł do stolicy kraju Windhoek 37 dużych okazów meteorytu Gibeon, z których kilka zostało przekazanych do instytucji badawczych na całym świecie a 32 oryginalne fragmenty wyeksponowano w samym centrum miasta w Zoo Park tworząc niepowtarzalny pomnik kosmicznej materii. Okazy te posiadają masę w zakresie od 195 do 506 kg .

W 1975 r. podjęto decyzję, aby usunąć je z Zoo Park i umieścić na dziedzińcu Muzeum Alte Serca Festival jako stała ekspozycja Street Mall Post w stolicy kraju Windhoek. Niestety dwa okazy zostały skradzione . Pozostały po nich puste cokoły przypominające o skomplikowanych losach materii we Wszechświecie oraz zagmatwanej naturze człowieka. Tak więc dzisiejszy miłośnik tego pięknego meteorytu zobaczy tylko 30 kosmicznych brył przybyłych w nieznanej przeszłości na naszą planetę.

Meteoryty Gibeon w dniu 15 lutego 1950 roku zostały uznane w Namibii za pomnik narodowy.

Namibia jest znana również z innego swojego meteorytu. Jest to oczywiście Hoba – największy znany meteoryt na Ziemi pozostający w całości. Jego masę szacuje się na przeszło 60 t.

Oktaedryty - zawierają 6-14% Ni. W ich składzie mineralnym dominuje kamacyt, któremu jednak zawsze w pewnej ilości towarzyszy taenit. Kryształy tych minerałów układają się równolegle do ścian ośmiościanu ujawniając najczęściej figury Widmanstättena. W miarę wzrostu zawartości niklu struktury te stają się coraz cieńsze i subtelniejsze. Wolne przestrzenie pomiędzy kamacytem i taenitem wypełnia plessyt. Często obserwuje się również linie Neumana. W podrzędnych ilościach pojawia się schreibersyt, troilit, cohenit, grafit i lonsdaleit.

Różnice w składzie izotopowym oktaedrytów wykazują że pochodzą z różnych źródeł. Ze względu na wielkość ziaren kamacytu i zawartość Ni wyróżniamy następujące typy oktaedrytów:

- bardzo gruboziarniste typu IIAB, IIG - o wielkości belek kamacytu 3,3-50 mm i zawartości niklu 6,5-7,2%.
- gruboziarniste typu IAB, IC, IIE, IIIAB, IIIF - o wielkości belek kamacytu 1,3-3,3 mm i zawartości niklu 6,5-8,5%.
- średnioziarniste typu IAB, IID, IIE, IIIAB, IIIF - o wielkości belek kamacytu 0,5-1,3 mm i zawartości niklu 7,4-10%.
- drobnoziarniste typu IID, IIICD, IIIF, IVA-o wielkości belek kamacytu 0,2-0,5 mm i zawartości niklu 7,8-13%.
- bardzo drobnoziarniste typu IIC, IIICD - o wielkości belek kamacytu poniżej 0,2 mm i zawartości niklu 7,8-13%.
- plesytowe typu IIC, IIF - o wielkości wrzecion kamacytu poniżej 0,2 mm i zawartości niklu 9,2-18%..

Oktaedryt to najbardziej popularny rodzaj meteorytu żelaznego, składający się prawie wyłącznie z taenitu i kamacytu.

Są to dwie rożne odmiany krystaliczne żelazo-niklowego stopu:

- taenitu - minerału o postaci krystalicznej stopu żelaza i niklu, zawierającego od 8% do 55% niklu. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Taenit może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena. Taenit nazywany jest też "żelazem wstęgowym" (grec. ταινια - taenia, wstęga).

- kamacytu - minerału o postaci krystalicznej stopu żelaza i niklu zawierającego do 10.46% niklu i 89.54% żelaza. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Kamacyt może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena w postaci naprzemiennych równoległych pasm, tworzących układ o trójkątnym wzorze i liniami Neumanna. Nazywany jest też "żelazem belkowym".


- Narzędzia i broń

- Zegarki

- Noże

- Biżuteriagural100