01 03 2012 - Trebbin
Dodane przez gural100 dnia Marzec 01 2012 13:49:28

Trebbin 01 03 1988r.
Atak kilogramowego kamienia z kosmosu na szklarnię!Współrzędne dla zainteresowanych - 52° 13'N, 13° 10'E.

Waga – 1250g. Chondryt zwyczajny LL6
Pozostałość po meteorycieNieoczekiwany atak nastąpił 1 marca 1988 roku, między 1 a 2 po południu w miejscowości Trebbin, powiat Poczdam, Niemcy (Wschodnie).

Spadkowi towarzyszył hałas, syczenie oraz detonacja opisana przez naocznego świadka jako „klaskanie”.

Ze względu na zachmurzone niebo, nie zaobserwowano zjawiska świecenia meteoru podczas przelotu przez atmosferę. Dzięki temu, że spadł na terenie zagospodarowanym przez ludzi mógł zostać odnaleziony. Meteoryt uderzył w dach szklarni i rozpadł się na liczne fragmenty (rysunek).

Po zebraniu wszystkich fragmentów ustalono masę całkowitą przybysza na 1250 gramów. Największy kawałek waży 300 gramów.

Rekonstrukcja fragmentów ujawniła, że oryginalny kamień miał blisko 11 cm w największym wymiarze i był prawie całkowicie pokryty czarną skorupą obtopieniową o grubości około 0,8 mm. Tylko w dwóch miejscach występowała skorupa nierówna, cieńsza i miała kolor brązowy. Najwyraźniej podczas końcowego przelotu przez atmosferę nastąpiła częściowa defragmentacja i pewna część meteorytu nie zdążyła się już wytopić.

Wszystkie znalezione fragmenty trafiły do specjalistycznego laboratorium gdzie zostały bardzo profesjonalnie potraktowane. Poddano je nie tylko organoleptycznym oględzinom ale także badaniom mikroskopowym, rentgenowskim oraz mikrosondą elektronową.


Pomimo, że w badanym okazie znaleziono bardzo nieliczne chondry (mające średnicę od około 0,1 – do 1 mm), w większości występujące w matrycy, wystarczyło ich jednak by Trebbin dołączył do grona chondrytów.

Meteoryt został zaliczony do grupy LL - Amfoterytów mających niską zawartość żelaza.

Określono skład mineralogiczny – okaz zbudowany jest głównie z:

- Oliwinu i Piroksenu - 77,4%,

- Plagioklazów - 13,3%,

- Troilitu – niemagnetyczny siarczek żelaza FeS - 6,5%,

- fazy metalicznej Fe,Ni - 1,7%

- oraz chromitu Chromitu - 1,1%.gural100