27 10 2011 - Życie jest możliwe wszędzie
Dodane przez gural100 dnia Październik 27 2011 23:50:19

Astronomowie odkryli materię organiczną w całym wszechświecieMgławica Oriona, gdzie zostały znalezione złożone związki organiczne. (Obraz uzyskany dzięki uprzejmości Uniwersytetu w Hong Kongu)W czasopiśmie Nature, można przeczytać raport astronomów twierdzących, że związki organiczne istnieją w całym wszechświecie. Wyniki ich badań sugerują, że złożona materia organiczna jest tworzona przez gwiazdy.

Prof. Sun Kwok oraz dr Yong Zhang z Uniwersytetu Hongkońskiego przeprowadzili badania, które obejmowały analizę promieniowania podczerwonego gwiazd, materii międzygwiazdowej i galaktyk, a dokładniej tajemniczych struktur widmowych zwanych "niezidentyfikowanymi emisjami podczerwonymi".

Do obserwacji naukowcy użyli dwóch podczerwonych teleskopów pracujących w kosmosie: Podczerwonego Obserwatorium Kosmicznego (Infrared Space Observatory) oraz Kosmicznego Teleskopu Spitzera (Spitzer Space Telescope).

Przez ostatnie 20 lat pochodzenie struktur widmowych przypisywano prostym molekułom organicznym złożonym z atomów węgla i wodoru, zwanych policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi (PAH - polycyclic aromatic hydrocarbon).

Badacze pokazali, na podstawie swoich obserwacji, że te struktury widmowe nie dają się wyjaśnić za pomocą cząsteczek PAH. W zamian zaproponowali, by uznać, że źródłem tych struktur jest mieszanina składników aromatycznych - pierścieniowych i łańcuchowych - o strukturze tak złożonej, jak węgiel i ropa naftowa.


Wyniki badań Kwoka i Hanga wskazują, że materia ta jest tworzona przez gwiazdy i wyrzucana przez nie w przestrzeń międzygwiazdową. Co więcej, pył uformowany wokół supernowych, zawiera cząsteczki organiczne podobne do tych występujących w meteorytach (ALH84001).

Ponieważ meteoryty są resztkami wczesnego Układu Słonecznego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że gwiazdy wzbogaciły początkowy Układ Słoneczny w związki organiczne. Wczesna Ziemia poddana była poważnym bombardowaniom przez komety i asteroidy, które potencjalnie mogły przenieść pył organiczny pochodzący z gwiazdy. Czy te dostarczane związki organiczne odegrały jakąś rolę w rozwoju życia na Ziemi, pozostaje kwestią otwartą.- Nasze badania pokazały, że gwiazdy nie mają problemów z tworzeniem składników organicznych w warunkach bliskich próżni. Teoretycznie jest to niemożliwe, jednak obserwacje pozwoliły dostrzec, że tak właśnie się dzieje. - powiedział prof. Kwok.


Pomogło: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111026143721.htm - informacje: dzięki uprzejmości NASA Hubble, CR O'Dell i SK Wong (Rice University)