18 10 2011 - Uderzenie gigantycznego meteorytu
Dodane przez gural100 dnia Październik 19 2011 00:44:27

Konsekwencje dla ZiemiCredit: Od Branney i Brown 2011 (Dz. Geologia 199, 275-292)


Z lewej – próbka skały z miejsca uderzenia meteorytu ; z prawej - próbka skały z miejsca erupcji wulkanu. Granulki pyłu w tym przypadku opadły na zięmię jako pojedyncze, drobne ziarna. Porównanie tych dwóch fragmentów skał pokazuje bardzo podobne konstrukcje zbudowane z cząsteczek kurzu.
Dwa dolne zdjęcia przedstawiają granulki pyłu, które scaliły się ze sobą jeszcze w atmosferze i spadły na powierzchnię ziemi w postaci „lapilli”.


Wulkanolodzy z Uniwersytetu w Leicester oraz Durham zrekonstruowali wpływ uderzenia wielkiego meteorytu w Ziemię , wraz z symulacją powstawania krateru oraz rozrzucenia wokół niego materiału ziemskiego, na wielkość regionu narażonego na dewastację.

Nowe badania Mike’a Branney’a , z University of Leicester Departamentu Geologii i Richarda Browna z University of Durham, pokazują, że niektóre aspekty gigantycznych uderzeń meteorytów w Ziemię mogą naśladować zachowania dużych erupcji wulkanicznych.

Uderzenia meteorytów są bardziej powszechne niż się powszechnie sądzi - ale co się dzieje gdy uderza meteoryt?

Z uwagi, że bezpośrednia obserwacja takiego zdarzenia jest niemożliwa naukowcy postanowili zbadać zanieczyszczenia, które zostały wprowadzone do środowiska w miejscach takich katastrof z przeszłości.

Naukowcy analizowali warstwy wyrzuconego materiału ziemskiego, pochodzącego od uderzenia ogromnego meteorytu i odkryli, że wiele z wyrzuconego gruzu przenosiło się po ziemi jak szybkie, gęste lapille - (z wł. małe kamyki) fragmenty wielkości orzecha powstałe z rozdrobnionej lawy – zbudowane z gazu i gruzu, zaskakująco podobnie do materiału piroklastycznego powstającego podczas erupcji wulkanów.

Dr Branney powiedział:

"W szczególności, sposób, w jaki utrzymują się razem popioły i pyły powstające po uderzeniu meteorytu wydaje się identyczny z wilgotnym popiołem powstającym podczas wybuchów wulkanów. Jedne i drugie utrzymują się przez pewien czas w atmosferze i opadają jako granulki kilkumilimetrowej wielkości. Czasem gęsty, gorący piroklastycznego materiał rośnie w większe struktury warstwowe, znane jako akrecyjne lapillie".

- Akrecja – w astronomii terminem tym określa się opadanie rozproszonej materii na powierzchnię ciała niebieskiego w wyniku działania grawitacji.

Naukowcy przebadali dokładnie zachowany „geologiczny depozyt” z zamierzchłej przeszłości w północno-zachodniej Szkocji i ogromny wpływ zdarzeń, które miały miejsce miliardy lat temu na czasy dzisiejsze na tamten teren.

Dr Brown powiedział:

"To co zobaczyliśmy pokazuje, że 10-metrowa warstwa, która została przebadana na odcinku ponad 50 km wzdłuż szkockiego wybrzeża, niemal w całości znajdowała się na linii działania katastrofalnego gęstego materiału, który rozprzestrzeniał się na zewnątrz od punktu uderzenia – dokładnie tak samo jak podczas wybuchu wulkanu."

Leicester i Durham twierdzą, że lepsze zrozumienie tego, co się dzieje, gdy duże obiekty z kosmosu uderzają w Ziemię pomoże nam zrozumieć, jak te katastrofy wpłynęły na życie na naszej planecie w przeszłości ... i ewentualnie jakie skutki mogą przynieść w przyszłości.

Pomogło: University of Leicester (2011, October 18). CSI-style investigation of meteorite hits on Earth.